Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Studentska kartica

Najčešća pitanja - FAQ

Jedinstveni identifikacioni dokument korisnika usluga JU Dom učenika i studenata putem koga se ostvaruju prava na usluge smještaja i ishrane. Pored osnovne namjene, ostvarivanja prava iz studentskog žívota, kartica je u medjunarodnom sistemu ISIC koji Vam omogućava brojne popuste.

Pravo na korišćenje studentske kartice koju izdaje JU "Dom učenika i studenata Podgorica" imaju svi studenti/učenici koji studiraju/školuju se u Podgorici, a nemaju prebivalište u opštini Podgorica.

 

Studentska kartica se može izvaditi u Računskom centru JU u objektu "Plavi Dvor". Takođe tu se može prijaviti gubitak ili oštećenje kartice.

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica