Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Dobrodošli

Javna ustanova Dom učenika i studenata Podgorica

Djelatnost Ustanove je obezbjeđivanje smještaja i ishrane učenika i studenata. U ustanovi se ostvaruje i vaspitanje učenika, u skladu sa zakonom. U zavisnosti od potreba učenika i studenata, kadrovskih, finansijskih, prostornih i drugih mogućnosti, Ustanova organizuje i obezbjeđuje osnovne uslove za društveni, kulturni, zabavni i sportsko – rekreativni život, kao i zdravstvenu zaštitu učenika i studenata.

Studentski i učenički domovi nalaze se  u blizini fakulteta i srednjih škola, što studentima i učenicima znatno olakšava odlazak do svog fakulteta odnosno škole. Razvojem i izgradnjom Glavnog grada dom je sada u neposrednoj blizini većine zanačajnih objekata.

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim, a boravak ugodnim.

Luka Ilić

Direktor

Istorijat ustanove

JU Dom učenika i studenata- Podgorica je sistem koji učenicima i studentima obezbjeđuje sve potrebne usluge

Iako je prije drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, dakle i u Podgorici, bilo niz trgovačkih, učiteljskih i građanskih škola (Gimnazija), te se shodno tome moralo brinuti o kolektivnom smještaju tadašnjih učenika, može se reći da istinski istorijat đačkih, a posebno studentskih domova u Podgorici počinje tek od sredine šezdesetih godina prošlog vijeka.

JU Dom učenika i studenata, Podgorica je organizovana kao javna ustanova u skladu sa Zakonom.

Studentski i učenički dom

Šta pružamo

Studentski i učenički domovi su pozicionirani u blizini fakulteta, srednjih škola, što studentima znatno olakšava prevoz do svog fakulteta. Razvojem i izgradnjom glavnom grada studentski i učenički domovi su sada u neposrednoj blizini većine zanačajnih objekata.

Plavi dvor

Godine 1997. završen je objekat "Plavi Dvor" na lokaciji ul. Svetozara Markovića broj 87, kapaciteta 132 ležaja. Sadrži 6 jednokrevetnih soba, 18 dvokrevetnih, 22 trokrevetne i 6 apartmana sa savremeno opremljenim inventarom.Novi studentski dom Faza I

I faza Novog studentsko doma sagrađena je 1974 god. Nalazi se u naselju Kruševac,ul Cetinjski put bb u neposrednoj blizini Univerziteta i Rektorata Crne Gore. Strukturu I faze Novog studentskog doma čini 90 apartmana sa ukupno 350 mjesta.

Novi studentski dom Faza II

Objekat II faze Novog doma, nalazi se na lokaciji naselje Kruševac i zvanično je počeo sa radom 1978. godine. Kapacitet ovog objekta je 516 mjesta, a objekta posjeduje 180 soba, od čega je 168 trokrevenih i 12 jednokrevetnih soba.

Biblioteka

Čitaonice

Studentska kartica

Jedinstveni identifikacioni dokument korisnika usluga JU Dom učenika i studenata putem koga se ostvaruju prava na usluge smještaja i ishrane. Pored osnovne namjene, ostvarivanja prava iz studentskog žívota, kartica je u medjunarodnom sistemu ISIC koji Vam omogućava brojne popuste.

Restorani

JU Dom učenika i studenata u Podgorici, u okviru sektora ishrane raspolaže sa više ugostiteljskih sadržaja, restorana, kafeterija, kafe klubova. Svi objekti imaju prijatan enterijer, a opremljeni su savremenim aparatima i uređajima za pripremanje i pružanje usluge hrane, pića i napitaka učenicima i studentima.

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica