Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

OBAVJEŠTENJE:

Pravo na smještaj u objektima studentskog doma u Podgorici, ostvarili su:


U objektu Novog studentskog doma biće smješteni studenti od 1-132 mjesta na rang listi.


U objektu I Faze J.U. “Dom učenika i studenata” biće smješteni studenti od 133-151 mjesta na Rang listi.


U objektu “Plavi Dvor” biće smješteni studenti od 152-163 mjesta na Rang listi.


U objektu II Faze J.U. “Dom učenika i studenata” biće smješteni studenti od 164-283 mjesta na Rang listi.


U objektu “Stari Dom” biće smješteni studenti od 284-296 mjesta na Rang listi.


Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u domu, u skladu sa članom 8 stav 2 Pravilnika o kriterijumima, načinu i visini nadoknade za ostvarivanje prava Crnoj Gori za školsku 2022/2023. godinu, biće smješteni u objektu Starog studentskog doma J.U. “Dom učenika i studenata” Podgorica. na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (“Sl. List RCG”, broj 12/07, “Sl. List CG” br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 , 44/18 I 100/20) i Konkursom za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata..

Studenti koji su nezadovoljni odlukom Komisije, imaju pravo prigovora Direktoru doma, od 28.09. do i zaključno sa 30. 09. 2022. godine od 08:00h do 14:00h u kancelariji ,Plavi dvor.

Zahtjev za zaduženje mjesta, studenti mogu podnijeti do 11.10.2022. godine, svakog radnog dana do 13 sati na recepcijama objekata u kojima su ostvarili pravo na smještaj.

Rang lista studenta II, III, IV, V i VI godine koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima za školsku 2022/2023

OBAVJEŠTENJE:

Pravo na smještaj u objektima Studentskog doma u Podgorici, ostvarili su:


U objektu Novog studentskog doma biće smješteni studenti od 1 – 263 mjesta sa rang liste.


U objektima I Faza biće smješteni studenti od 264 do 540 mjesta sa rang liste.


U objektu Plavi dvor biće smješteni studenti od 541 do 636 mjesta sa rang liste.


U objektu II Faze biće smješteni studenti od 637 do 1030 mjesta sa rang liste.


U objektu Starog studentskog doma biće smješteni studenti od 1031 – 1095 mjesta sa rang liste.


Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj na osnovu člana 8. stav 2 Pravilnika o kriterijumima,načinu,uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu,studentski kredit,stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG“,broj 12/07,“Službeni list RCG“,br. 25/11,54/11,39/15,64/15 ,42/16 i 44/18) biće smješteni u objektu Starog studentskog doma JU Dom učenika i studenata Podgorica.

Studenti, koji su nezadovoljni odlukom Komisije, imaju pravo prigovora direktoru Javne ustanove, u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele na internet stranici Doma, odnosno od 08.novembra do i zaključno sa 10. novembra 2022 godine,od 10 do 14h ,arhiva – Plavi dvor.

Rok za zaduženje mjesta, studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u dom u studijskoj 2022/2023. godini, mogu izvršiti do 21. novembra 2022 godine.

Ukoliko se student ne zaduži u navedenom roku, smatraće se nezainteresovanim za smještaj, iz tog razloga izgubiće pravo na smještaj, za studijsku 2022/2023. godinu
07. novembar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

Rang lista učenika koji su ostvarili pravo na Dom školske 2022/2023. godine

Ne ustručavajte se da nas kontaktirate

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica