Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

JU Dom učenika i studenata u Podgorici, u okviru sektora ishrane raspolaže sa više ugostiteljskih sadržaja, restorana, kafeterija, kafe klubova. Svi objekti imaju prijatan enterijer, a opremljeni su savremenim aparatima i uređajima za pripremanje i pružanje usluge hrane, pića i napitaka učenicima i studentima.

Objekti su locirani u dva dijela grada, neposredno uz smještajne kapacitete Doma.

Tip restorana je samoposluživanje, uz korišćenje čipovanih kartica. U sastavljanju jelovnika za svaki mjesec, pored tehnologa i šefova kuhinja, učestvuju studenti, predstavnici studentskih organizacija. Hrana je maksimalno prilagođena potrebama studenata, njihovim kulturama, navikama, a obrok energetski odgovara toj populaciji. O bezbjednosti i ispravnosti hrane brinu svi zaposleni, uz poštovanje i primjenu HACCP sistema.

 

Studentski restoran - Novi dom

Restoran Novi dom, se nalazi u Upravnoj zgradi Novog studentskog doma, u naselju Kruševac. Restoran i kuhinja, svojim kapacitetima u potpunosti zadovoljavaju potrebe studenata. Pored dvije adaptirane linije za samoposluživanje, otvorena je i nova treća linija.

U ovom objektu se sprema i izdaje hrana za tri resursna centra: Centar 1 jun , Zavod za invalidnu djecu-Zabjelo, Centar za obrazovanje i vaspitanje djece i omladine- Ljubović.

Restoran je otvoren od 7:15h – 20:30h, uz dvije kraće pauze između obroka. Elektronski bonovi za hranu nijesu vezani za dan i objekat,uz mogućnost prenošenja do desetog u naredni mjesec.

 

Restoran Stari dom

Restoran u Starom domu se nalazi u ulici Svetozara Markovića br.87. Pored studenata u njemu se hrane i učenici smješteni u Đačkom domu. Sala za ručavanje je prijatnog enterijera, a kuhinja je opremljena savremenim aparatima i uređajima.

Restoran je otvoren od 07:00h do 20:00 h. Jelovnik je jedinstven uz mogućnost da se može svaki dan dopunjavati novim jelima.
 

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica