Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Osnivanje

JU Dom učenika i studenata, Podgorica je organizovana kao javna ustanova u skladu sa Zakonom.

Djelatnost

Djelatnost Ustanove je obezbjeđivanje smještaja i ishrane učenika i studenata.U ustanovi se ostvaruje i vaspitanje učenika, u skladu sa zakonom.U zavisnosti od potreba učenika i studenata, kadrovskih, finansijskih, prostornih i drugih mogućnosti, Ustanova organizuje i obezbjeđuje osnovne uslove za društveni, kulturni, zabavni i sportsko – rekreativni život, kao i zdravstvenu zaštitu učenika i studenata.

Pored toga, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje doprinose obogaćivanju i unapređivanju djelatnosti upisane u Centralni registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost, u cilju potpunog iskorišćavanja kapaciteta Ustanove i podizanja nivoa standarda učenika i studenata.

Statut

Statut je opšti akt Ustanove sa najvećom pravnom snagom

Upravljanje

Ustanovom upravlja Upravni odbor.

Rukovođenje

Ustanovom rukovodi direktor. Direktor je Luka Ilić.

Stručni organi

U Ustanovi se obrazuju stručni organi: Stručno vijeće i drugi stručni organi u skladu sa Statutom.

Organizacija

JU Dom učenika i studenata,Podgorica je organizovan kao jedinstvena ustanova koja u svom sastavu ima sektore

  • Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  • Sektor za pravne i opšte poslove
  • Tehnički sektor
  • Sektor ishrane i ugostiteljstva
  • Vaspitni sektor

Upravna zgrada

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt telefon

(+382) 020 237 796

Elektronska pošta

office@studentskidom.com

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica