Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Bodovne lista učenika i studenata za prijem u u JU dom učenika i studenata za školsku 2022/2023. godinu

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE:

Dopuna dokumentacije, prigovori i primjedbe na utvrđeno činjenično stanje studenti mogu dostaviti u roku od tri dana od dana objavljivanja bodovne liste, odnosno od 22. septembra do i zaključno sa 26. septembrom 2022. godine, u kancelariji Plavi dvor od 08h do 14 časova.

21. septembar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata