Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Uputstvo o postupku zaduženja – razduženja u studijskoj 2022-2023. godini

Obavještavaju se studenti koji su u studijskoj 2022/23 godini ostvarili pravo na smještaj u JU Dom učenika i studenata – Podgorica, da zaduženje počinje nakon objavljivanja rang liste studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u objektima JU Dom učenika i studenata, Podgorica (na sajtu www.studentskidom.com i oglasnim tablama) kod nadležnih komisija u svim smještajnim objektima Doma i isključivo po odlukama Komisije za raspodjelu

Zaduženje će se obavljati svakog radnog dana u vremenskom periodu od 10 – 17 h.

Postupak zaduženja je sledeći:

 1. 1. Studenti su dužni da od dana objavljivanja konačno utvrđenih listi ,na oglasnim tablama i sajtu, po kojima su dobili smještaj u Dom u roku od 15 dana izvrše propisno zaduženje na recepcijama objekata u kojima su ostvarili pravo na smještaj. Brucosi do 11. oktobra 2022.
 2. Zaduženje se isključivo vrši lično uz prezentiranje odgovarajućih indentifikacionih dokumenata.
 3. Studenti vrše zaduženje kod nadležnih komisija koje rade na:
  • Recepciji Prve faze Novog studentskog doma -za Prvu fazu Novog studentskog doma
  • Recepciji Druge faze Novog studentskog doma -za Drugu fazu Novog studentskog doma.
  • Recepciji Plavog dvora -za Plavi dvor i Starog studentskog doma.
 4. Prilikom zaduživanja studenti nadležnim komisijama prilažu:
  • Kopiju indeksa,
  • Kopiju biometrijske lične karte,
  • Ovjerenu izjavu o preuzimanju duga,   IZJAVA
  • Potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenata i uprave doma,
  • Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove,odnosno izabranog doktora,da je student sposoban za kolektivni život u domu.
 5. Po potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i obavezama i dobijanju kompjuterskog matičnog broja odnosno čip kartice, studenti vrše materijalno i finansijsko zaduženje na recepcijama objekata.
 6. Poslije izvršenog materijalnog i finansijskog zaduženja student kod komisije – šefa recepcije objekta u kojem je dobio smještaj, zadužuje pripadajući inventar smještajne jedinice, odnosno sanitarnog čvora uz lično prisustvo dva člana zvanične komisije.
 7. Studenti koji u studijskoj 2019/20 godini nijesu ostvarili pravo na smještaj, a nijesu razduženi, dužni su da u roku odmah, kod navedenih komisija izvrše obavezno razduženje po slijedećem postupku;
  • Kod šefova recepcija izvršiti finansijsko razduženje, to jest sravnjenje svih potraživanja od strane Doma prema njima.
  • Vrše sravnjenje zaduženog inventara na osnovu starog reversa na licu mjesta uz obavezno prisustvo članova komisije Doma.
  • Na recepciji vrše uredan povraćaj posteljine i ključa od stambene jedinice koju su koristili.
 8. Za kompletan postupak zaduženja i razduženja njegovu zakonitost uz striktno poštovanje odluka i izvještaja Komisije za raspodjelu zaduženi su upravnici objekata:
  • Za Plavi dvor I stari studentski dom – upravnica Plavog dvora,
  • Za I fazu Novog studentskog doma – upravnica I faze Novog studentskog doma,
  • Za II fazu Novog studentskog doma – upravnica II faze Novog studentskog doma.

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica