Promjena boje

gg
Elektronska prijava

Elektronska prijava

Link za prijavu

Proceduru elektronskog prijavljivanja možete preuzeti ovdje   Link

Bodovna lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u u JU dom učenika i studenata za 2021/2022. 16 Sep 2021Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u16. septembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Izvjestaj o bodovanju učenika školske 2021/22 god27. avgust 2021.

website

Preuzmite listu u PDF-u27. avgust 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

K O N K U R S 23. jul 2021.

K O N K U R S
ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE U 2021/2022. GODINI

website

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 i 72/19) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU-STUDIJSKU 2021/2022. GODINU.

Opširnije

 

O B A V J E Š T E NJ E
O ORGANIZACIJI RADA U JU DOM UČENIKA I STUDENATA - PODGORICA ZA VRIJEME PRAZNIKA DRŽAVNOSTI 12. Jul 2021.

I Zaposleni u Vapitnom sektoru, Ekonomsko finansijskom sektoru i Sektoru za pravne i opšte poslove, neće raditi 13. i 14. jula 2021. godine

II Rad u Sektoru ishrane u skladu sa aktom broj 4110 od 12.jula 2021. godine, 13. i 14. jula 2021. godine biće organizovan na slijedeći način:
- Kuhinja u Novom domu radiće od 10 do 18h.
- Ostali objekti neće raditi za vrijeme praznika

III Rad Tehničkog sektora za vrijeme praznika organizovaće se po posebnom rasporedu rukovodioca sektora. Recepcije će biti organizovane 24h

 

Život za 30 eura u Studenskom domu u Podgorici 25. Maj 2021.

Izvor - Radio Slobodna Evropa/Radio Liberty

 

O B A V J E Š T E NJ E O RADU ZA VRIJEME PRAZNIKA NEZAVISNOSTI 21. I 22. MAJA 2021. GODINE 19. April 2021.

I Rad ugostiteljskih objekata biće organizovan na slijedeći način:

 • Restoran u Novom studentskom domu radiće u produženom terminu od 10h do 17h
 • Restoran u Starom studentskom domu radiće u produženom terminu od 10h do 17h
 • Kafeterija u Novom studentskom domu u terminu od 17h do 22h
 • Kafeterija uStarom studentskom domu radiće u produženom terminu od 14h do 20h
 • Kafe Bar „Index“, neće raditi za vrijeme praznika.

 • II Recepcije će biti organizovane 24h

   

  OBAVJEŠTENJE 07. maj 2021.

  U skladu Naredbom o preduzimanju privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenosa novog korona virusa („Službeni list Crne Gore”, broj 047/21 od 07.05.2021. godine, rad ugostiteljskih objekata u JU Dom učenika i studenata Podgorica, organizovati će se u sledećim terminima:

  - Kafeterija u Novom studentskom domu , priprema i izdavanje hrane i po porudžbi, bez zadržavanja i konzumiranja ispred šanka, u periodu od 07 - 22 časova.
  - Kafeterija u Starom studentskom domu, priprema i izdavanje hrane i po porudžbi, bez zadržavanja i konzumiranja ispred šanka, u periodu od 07 – 19 časova.
  - INDEX bar u Novom studentskom domu , priprema i izdavanje hrane, bez zadržavanja i konzumiranja ispred šanka, u periodu od 14 - 22 časova. - Kuhinja u Novom studentskom domu radiće od 7 – 20.30 časova.
  - Kuhinja u Starom studentskom domu radiće od 7 - 20.00 časova.

  Kafeterija Novi studentski dom, kontakt za porudžbe : 067/ 253-673
  Kafeterija Stari studentski dom, kontakt za porudžbe : 067/ 174-150

   

  Rang lista studenata master studija koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2020/2021. 09 Nov 2020.Više...

  website

  Preuzmite rang listu u PDF-u  09. novembar 2020. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Rang lista studenata II,III,IV ,V i VI god. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2020/2021. 06 Nov 2020.Više...

  website

  Preuzmite rang listu u PDF-u  06. novembar 2020. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Bodovna lista Master studije 2020/2021. 03 Nov 2020Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  03. novembar 2020. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  OBAVJEŠTENJE studentima dvogodišnjih master studija 28. oktobar 2020.

  Poštovani studenti dvogodišnjih master studija, ukoliko ste aplicirali za smještaj u domu po Konkursu za prijem studenata osnovnih i specijalistickih studija u studentske domove za studijsku 2020/2021 godinu ,a nijeste aplicirali za smjestaj u domu po Konkursu za prijem studenata master studija u domove studenata za studijsku 2020/2021 godinu da o navedenom pošaljete e – mail (podgorica.studentskicentar@gmail.com) I popunite Zahtjev za prijem, od 29.10.2020 godine do i sa 02.11.2020 godine.

  Komisija za raspodjelu

  websiteZahtjev za prijem

   

  Bodovna lista studenata studenata II,III,IV ,V i VI god. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2020/2021. 22 Okt 2020Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  22. oktobar 2020. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MASTER STUDIJA STUDIJSKE 2020/21 GOD. 19. oktobar 2020.

  Obavještavaju se studenti MASTER studija koji nijesu bili u mogućnosti predati potpunu dokumentaciju za smještaj u studentski dom za studijsku 2020/2021. godinu, da dopunu dokumentacije mogu izvršiti do 26. oktobra 2020. godine , od 08 h do 14 h.

  Dokumenta za dopunu potrebno je predati u objektu „Stari studentski dom“, ul. Svetozara Markovića br. 86 , kancelarija za prijem dokumenata.

   

  OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA II, III, IV, V i VI GODINE STUDIJA STUDIJSKE 2019/20 GOD. 02. oktobar 2020.

  Obavještavaju se studenti II, III, IV, V i VI godine studija koji nijesu bili u mogućnosti predati POTPUNU dokumentaciju za smještaj u studentski dom za studijsku 2020/2021. godinu, da dopunu dokumentacije mogu izvršiti do petka, 09. oktobra 2020. godine, od 08 h do 14 h.

  Dokumenta za dopunu potrebno je predati u objektu „Stari studentski dom“, ul. Svetozara Markovića br. 86 , kancelarija za prijem dokumenata.

  Komisija za raspodjelu

   

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE 29. septembar 2020.

  Uputstvo o postupku zaduženja – razduženja u studijskoj 2020-2021. godini

  Obavještavaju se studenti koji su u studijskoj 2020/21 godini ostvarili pravo na smještaj u J U Dom učenika i studenata – Podgorica, da zaduženje počinje nakon objavljivanja rang liste studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u objektima JU Dom učenika i studenata, Podgorica (na sajtu www.studentskidom.com i oglasnim tablama) kod nadležnih komisija u svim smještajnim objektima Doma i isključivo po odlukama Komisije za raspodjelu
  Zaduženje će se obavljati svakog radnog dana u vremenskom periodu od 10 – 17 h.

  Postupak zaduženja je sledeći:

  1. 1. Studenti su dužni da od dana objavljivanja konačno utvrđenih listi ,na oglasnim tablama i sajtu, po kojima su dobili smještaj u Dom u roku od 15 dana izvrše propisno zaduženje na recepcijama objekata u kojima su ostvarili pravo na smještaj. Brucosi do 15. oktobra 2020.
  2. Zaduženje se isključivo vrši lično uz prezentiranje odgovarajućih indentifikacionih dokumenata.
  3. Studenti vrše zaduženje kod nadležnih komisija koje rade na:
   • Recepciji Prve faze Novog studentskog doma -za Prvu fazu Novog studentskog doma
   • Recepciji Druge faze Novog studentskog doma -za Drugu fazu Novog studentskog doma.
   • Recepciji Plavog dvora -za Plavi dvor i Starog studentskog doma.
  4. Prilikom zaduživanja studenti nadležnim komisijama prilažu:
   • Kopiju indeksa,
   • Kopiju biometrijske lične karte,
   • Ovjerenu izjavu o preuzimanju duga,   IZJAVA
   • Potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenata i uprave doma,
   • Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove,odnosno izabranog doktora,da je student sposoban za kolektivni život u domu.
  5. Po potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i obavezama i dobijanju kompjuterskog matičnog broja odnosno čip kartice, studenti vrše materijalno i finansijsko zaduženje na recepcijama objekata.
  6. Poslije izvršenog materijalnog i finansijskog zaduženja student kod komisije – šefa recepcije objekta u kojem je dobio smještaj, zadužuje pripadajući inventar smještajne jedinice, odnosno sanitarnog čvora uz lično prisustvo dva člana zvanične komisije.
  7. Studenti koji u studijskoj 2019/20 godini nijesu ostvarili pravo na smještaj, a nijesu razduženi, dužni su da u roku odmah, kod navedenih komisija izvrše obavezno razduženje po slijedećem postupku;
   • Kod šefova recepcija izvršiti finansijsko razduženje, to jest sravnjenje svih potraživanja od strane Doma prema njima.
   • Vrše sravnjenje zaduženog inventara na osnovu starog reversa na licu mjesta uz obavezno prisustvo članova komisije Doma.
   • Na recepciji vrše uredan povraćaj posteljine i ključa od stambene jedinice koju su koristili.
  8. Za kompletan postupak zaduženja i razduženja njegovu zakonitost uz striktno poštovanje odluka i izvještaja Komisije za raspodjelu zaduženi su upravnici objekata:
   • Za Plavi dvor I stari studentski dom – upravnica Plavog dvora,
   • Za I fazu Novog studentskog doma – upravnica I faze Novog studentskog doma,
   • Za II fazu Novog studentskog doma – upravnica II faze Novog studentskog doma.

   

  OBAVJEŠTENJE 25. septembar 2020.

  Obavještavamo studente I godine studija da će se organizovati rad recepcija objekata I faze,II faze i Plavog dvora u subotu 26.09.2020 i nedjelju 27.09.2020 godine od 12h do 18 h, radi zaduženja studenata.
  Zahtjev za zaduženje mjesta, studenti mogu podnijeti do 15.10.2020. godine, svakog radnog dana do 13 sati na recepcijama objekata u kojima su ostvarili pravo na smještaj.
  Uprava doma

   

  Rang lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2020/2021. 24 Sep 2020Više...

  website

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  24. septembar 2020. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Bodovna lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u u JU dom učenika i studenata za 2020/2021. 18 Sep 2020Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  18. septembar 2020. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Izvještaj konkursne komisije za učenike za školsku 2020/2021. godinu

  website

  Preuzmite u PDF-u   

  OBAVJEŠTENJE 12. avgust 2020.

  website

  Poštovani korisnici,
  Obaviještavamo Vas, da će usluge smještaja i ishrane biti organizovane počev od 29.avgusta 2020. godine.
  Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se propisanih mjera koje će Vam biti prezentirane prilikom useljenja.
  Dobro došli

   

  K O N K U R S 20. jul 2020.

  K O N K U R S
  ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

  website

  Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 i 72/19) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete raspisuje

  Opširnije

   

  OBAVJEŠTENJE 09. jun 2020.

  Uvaženi studenti,

  Obavještavamo Vas da ste kao korisnici usluga JU Dom učenika i studenata-Podgorica u potpunosti oslobođeni plaćanja troškova smještaja i ishrane u ispitnom roku jun/jul 2020. godine. U tom smislu, treba da se javite sa studentskom karticom na recepcijama svojih smještajnih objekata izuzev studenata iz Srednjeg paviljona Starog doma koji treba da se jave na recepciji Plavog Dvora kako bi ostvarili ove pogodnosti.

  Abonenti i stanari Novog studentskog doma treba kao i do sada da se jave u Računskom centru (Plavi Dvor)

   

  Privremene smjernice za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 u učeničkim i studentskim domovima 01. Jun 2020.

  website

   

  OBAVJEŠTENJE 29. Maj 2020.

  Poštovani korisnici,

  Obaviještavamo Vas, da ćete usluge JU Dom učenika i studenata-Podgorica moći da koristite od 29. maja 2020. godine

  Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se propisanih mjera koje će Vam biti prezentirane prilikom useljenja.

  Dobro došli.

   

  OBAVJEŠTENJE 16. Mart 2020.

  Poštovani korisnici,

  Obaviještavamo Vas, da lične stvari koje su ostale u našim objektima nakon donošenja odluke o prekidu rada na osnovu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa, broj 8-501/20-129/167 od 13. marta 2020.godine, možete preuzeti svakog radnog dana u periodu od 08h do 14h

  U svakom od naših objekata ( Dom učenika, Plavi dvor, II faza Stari studentski dom, I i II faza Novog studentskog doma) aktivnosti po posebnim programima organizuju upravnici, kojima se možete obratiti u vezi sa preuzimanjem ličnih stvari.

  Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se slijedećih mjera.

  • Dezinfekcija ruku sredstvima koja su postavljena na ulazu svakog objekta
  • Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru
  • Poštovanje socijalne distance

   

  OBAVJEŠTENJE 16. Mart 2020.

  Obavještavamo vas da se u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa prekida rad u JU Dom učenika i studenata-Podgorica u trajanju od najmanje 15 dana počev od 16. marta 2020. godine.

  Za sve potrebne informacije korisnici i druga lica mogu se obratiti na mail podgorica.sudentskicentar@gmail.com ili na kontakt tel 067 243 165

   

  Informator za studente 10. Mart 2020.

  website

   

  Brosura 10. Mart 2020.

  website

   

  Kako zaštiti sebe i druge 10. Mart 2020.

  Poster korona mjere
   

  Ako ste putovali u inostranstvo... 10. Mart 2020.

  Poster korona mjere
   

  Studentski Biznis Centar-Poslovni izazov Crne Gore 07. Februar 2020.

  website

  Studentski Biznis Centar (SBC) i ove godine, tradicionalno,organizuje Poslovni izazov Crne Gore –Školu preduzetništva i inovacija, za mlade koja će DESETU godinu zaredom u Podgorici okupiti najbolje srednjoškolce iz cijele Crne Gore. Tokom prethodnih godina Škola je sve više dobijala na popularnosti. Škola preduzetništva i inovacija za mlade –Poslovni izazov Crne Gore doprinosi savjetovanju mladih da prepoznaju sopstvene preduzetničke osobine, jačaju preduzetnički stav i podstiče ih na razmisljanje o pokretanju i sprovodjenju sopstvene poslovne ideje...

  Opširnije

   

  Međunarodna studentska indetifikaciona kartica 15. Januar 2020.

  website

  U svrhu širenja funkcionalnosti SMART kartice, koju JU izdaje studentima i učenicima korisnicima svojih usluga, i na druge institucije već godinama unazad obezbjeđeno je da kartica ima medjunarodnu dimenziju kroz korišćenje obilježja ISIC licence, a koja omogućava studentima razne benefite kako u zemlji tako i u inostranstvu.

  Opširnije

   

  Lakši prilaz studentima sa invaliditetom 15. Januar 2020.

  website

  U cilju prilagodjavanja objekta restorana sa kuhinjom licima sa invaliditetom u naselju Krusevac bb uradili smo pristupne rampe i liftno postrojenje. Prije izrade samih rampi I raspisivanja tendera za njih uradjeno je projektno rjesenje od strane projektantske firme Golden Project-arhitecture disigne supervision consulting.

  Opširnije

   

  Obavještenje za studente II,III,IV ,V i VI god. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2019/2020. - naknadna provjera 04 Okt 2019.Više...

  website

  Preuzmite obavještenje u PDF-u  04. oktobar 2019. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Rang lista studenata II,III,IV ,V i VI god. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2019/2020. 30 Okt 2019.Više...

  website

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  30. oktobar 2019. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Dinamičan razvoj ICT infrastrukture u JU 30 okt 2019

  Informacione tehnologije prestavljaju važan činilac u razvoju svakog studenta. Zahvaljujući stalnom unapređivanju informacionih tehnologija studenti koji borave u JU imaju sve uslove koji im olakšavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti i pružaju mogućnost konstantnog i neograničenog pristupa internet sadržajima iz svih oblasti njihovog interesovanja.

  Kako je potreba za internetom sve veća u proteklom periodu pristupili smo ozbiljnom projektovanju i realizaciji rješenja mrežne infrastrukture koja studentima omogućava kvalitetan i konstantan pristup internetu.

  Na osnovu analiza i projekata koje smo realizovali urađeni su veliki infrastrukturni zahvati na ugradnji savremene telekomunikacione, optičke i bežične mrežne infrastrukture u svim objektima JU. Instalirani su najnoviji kablovski sistemi veza i najsavremenija mrežna oprema.

  Danas imamo skoro pa 100% bežičnu pokrivenost internetom cijelog kampusa. Sve to je obezbjeđeno najsavremenijom mrežnom i WiFi opremom. Instalirano je preko 100 visoko performantnih indoor i outdoor wireless Access point-a sa kojim se centralizovano upravlja pomoću wi-fi kontrolera. Administratori JU na jednostavan i efikasan način svim pristupnim tačkama (AP) isporučuju sistemske polise, najnovije firmware i ostale upravljačke komande.

  Pored WiFi mreže za objekte Novi Studenski dom -I faza i Plavi Dvor odrađene su optičke UP link interkonekcije do svih soba i studenti u ovim objektima osim Wi-Fi imaju obezbjeđen pristup internetu sa Gigabit Ethernet priključnicama.

  Šef računskog centra i mrežnih komunikacija
  Marko Bulajić

   

  Bodovna lista studenata studenata II,III,IV ,V i VI god. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2019/2020. 21 Okt 2019Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  21. oktobar 2019. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA II, III, IV, V i VI GODINE STUDIJA STUDIJSKE 2019/20 GOD. 07 Okt 2019

  Obavještavaju se studenti II, III, IV, V i VI godine studija koji nijesu bili u mogućnosti predati dokumentaciju za smještaj u studentski dom za studijsku 2019/20. godinu, da dopunu dokumentacije mogu izvršiti do srijede, 16. oktobra 2019. godine.

  Dokumenta za dopunu potrebno je predati u objektu „Stari dom“, kancelarija za prijem dokumenata, u vremenu od 08 do 14 sati.  07. oktobar 2019. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Uputstvo o postupku zaduženja – razduženja u studijskoj 2019-2020. godini 02 Okt 2019Više...

  Uputstvo mozete pogledati na sledećoj stranici  02. oktobar 2019. godine
  Rukovodilac tehničkog sektora

   

  Rang lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2019/2020. 23 Sep 2019Više...

  website

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  23. septembar 2019. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Radno i tokom ljata 12 Sep 2019

  website

  JU Dom učenika i studenata-Podgorica po okončanju školske odnosno studijske godine, organizuje pružanje ugostiteljskih usluga (smještaj i ishrana) za potrebe međunarodne razmjene studenata, organizovanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija a po zahtjevima ustanova visokog obrazovanja, sportskih, kulturnih i drugih subjekata.

  Opširnije

   

  Bodovna lista učenika koji su konkurisali za smjestaj u u JU dom učenika i studenata za 2019/2020. 30 Avg 2019Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  30. avgust 2019. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Obavještenje o sprovođenju odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru 24 Jul 2019

  Javni poziv Preuzmi

  Odluka o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru Preuzmi

  Obrazac zahtjeva za spoprazumni prestanak radnog odnosa Preuzmi

   

  Studenti će imati još bolje uslove 08 jul 2019

  website

  Opširnije

   

  Arhitektonski fakultet darovao akvarele i crteže 16 Jun 2019

  website

  U okviru otvorene saradnje izmedju arhitektonskog fakulteta iz Podgorice i JU Dom učenika i studenata, fakultet je poklonio 16 radova – akvarela i crteža, čiji su autori studenti, i time oplemenio novi enterijer studentske kafiterije I restorana Novog studentskog doma.

  Opširnije

   

  Uređenje dvorišnih i zelenih površina 13 Maj 2019

  website

  Tretirajući prostor kao značajan resurs JU Dom učenika i studenata –Podgorica kroz osmišljene akcije kreira dvorišni ambijent i unutrašnje prostore
  Uređenje dvorišnih prostora obuhvata održavanje zelenih površina, parkovskog rastinja i raznih cvjetnih vrsta, uz nadzor stručnih lica iz oblasti hortikulture, korišćenje sistema za navodnjavanje i svih drugih mjera koje se primjenjuju zavisno od godišnjeg doba.

  Opširnije

   

  Nova rasvjeta u sobama,hodnicima i recepciji

  website

  Jedan od prioriteta za sve bolje uslove stanovanja i drugih savremenih zahtjeva naših korisnika,je poboljšanje i preduzimanje mjera energetske efikasnosti. Zato se, u Domu osim redovnog tehničkog održavanja,rekonstrukcije i sanacije prate i savremeni trendovi i nove tehnologije. Zamjena rasvjete LED svjetiljkama,je još jedan u nizu koraka koje je Ustanova preduzela,sa ciljem poboljšanja rasvjete.Za najmoderniju tehnologiju na polju osvjetljenja koju smo primijenili,izvršena je rekonstrukcija rasvjete koja je podrazumijevala kompletnu zamjenu starih svjetiljki štedljivim led sijalicama. Led svjetiljke, izradjene sa novom,tzv.LED tehnologijom, osim uštede i estetske prednosti, ,daju više svjetlosti i kvalitetniju rasvjetu-boja njihovog svijetla je najbliža dnevnom svijetlu.

  Opširnije

   

  Internet u domu – prati razvoj informacionih tehnologija 16 Nov 2018

  website

  Kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta internet usluge namijenjene studentima i učenicima JU je nastavila i u ovoj godini. Tako je, tokom ljeta, realizovan projekat proširenja SKS-a i optičke mreže za Novi studentski dom (I faza). Projektom je predviđeno da kompletan sistem bude baziran na kombinaciji dvije vrste kablova – multimodnom optičkom kablu 50/125 mikrona i kablu sa bakarnim parnicama –S/FTP i da se u u svakoj sobi (181 soba) u I fazi obezbjedi pristup internetu sa dvije RJ45 utičnice po sobi. Takodje projektom je predviđeno da se po četiri sobe (četiri sobe u okviru jednog kvarta) grupišu u jedno LAN čvorište koje optikom povezuje na centralnu rek sobu smještenu u prizemlju objekta...

  Opširnije

   

  Sistem grijanja spreman za predstojeću sezonu 14 Nov 2018

  website

  Jedan od najznačajnijih segmenata za naredni period hladnijeg vremena i zimske sezone je sistem grijanja, klimatizacije i ventilacije prostora. Riječ je o izuzetno velikim i razuđenim sistemima koji se nalazi na dvije lokacije: u Ulici Svetozara Markovića sa dvije zgrade za stanovanje, kuhinjskim blokom Studentskom poliklinikom, i u Sity kvartu, odnosno studentskom gradu(Novi studentski dom) sa dvije faze za stanovanje, kuhinjskim blokom i klubovima , gdje je za učenje i rad neophodno kvalitetno grijanje...

  Opširnije

   

  JU-Prostori -Zajedničko korišćenje i druženje 08 Nov 2018

  website

  Zajednički prostori u kojima studenti i učenici provode slobodno vrijeme, uz druženje i razmjenu iskustava, opremljeni su, pored ostalog, i priključcima za kablovsku televiziju sa najsavremenijim uređajima. Na tim mjestima su postavljeni televizori velike rezolucije i obima ekrana. U zajedničkim prostorima je i najkavlitetnija oprema koja omogućava najbolji pristup internetu. Tu se studenti druže, gledaju kablovsku televiziju, razmjenju iskustva, prate putem interneta savremena dostignuća iz pojedinih naučnih disciplina i koriste litertauru u elektronskoj formi.

  Opširnije

   

  Obilježen svjetski dan knjige 24 April 2018

  Svjetski dan knjige

  JU Dom učenika i studenata povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava, je 23.aprila 2018.godine podržala i promovisala manifestaciju.

  Opširnije

   

  Otvorena još jedna savremena čitaonica 18 Mart 2018

  Kafeterija Novi dom

  JU Dom učenika i studenata nastavlja sa bogaćenjem i adaptacijom prostora značajnih za učenje i prijatan boravak učenika i studenata
  Studenti u Novom studetskom domu dobili su specijalizovanu čitaonicu smještenu u Upravnoj zgradi u Studentskom naselju „Kruševac“.

  Opširnije

   

  Internet u Novom studentskom domu 11 Sep 2017

  Kafeterija Novi dom

  Zaključno sa 1. Septembrom izvršena je instalacija i pustena je u rad visoko performantna bezična internet infrastruktura u II fazi Novog studenskog doma. Ovakvom vrstom konekcije su već pokriveni studentski restorani, sve čitaonice kao i recepcija I faze Novog studentskog doma.

  Opširnije

   

  Kafeterija Novi i Stari dom 03 Sep 2017

  Kafeterija Novi dom

  U novim objektima bogatija gastronomska ponuda za učenike i studente.

  Opširnije

   

  MOMCI, HVALA VAM ŠTO STE PRVI ZAPJEVALI! 23 Avg 2017

  website

  I ove godine JU Dom učenika i studenata je bila domaćin učesnicima Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina koje je održano od 10.do 21. avgusta u Podgorici.
  Oko 250 igrača, trenera i ostalih saradnika iz 16 zemalja Evrope je zajedno sa radnicima JU svakodnevno i u izuzetnoj saradnji, a uz posebne zahtjeve i nacine ishrane planirala i na zadovoljstvo svih učesnika realizovala do kraja ove aktivnosti.
  Ovo nije prvi put da JU organizuje ovakve aktivnosti, već su na osnovu ranije uspješno organizovanih manifestacija za igrače do 20 godina, Svjetska košarkaška organizacija (FIBA) i Košarkaški savez Crne Gore odredili našu JU za jednog od domaćina koja je uspješno završila sve ove aktivnosti.

  Opširnije

   

  Etički kodeks 15 Mart 2013Više...

  Na osnovu člana 31 b stav 1 tačka 7 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list CG", br. 45/10 i 45/11) i člana 15 statuta Upravnog odbora JU Dom učenika i studenata Podgorica usvojen je etički kodeks

  Elektronska prijava

  Elektronska prijava

  Proceduru elektronskog prijavljivanja možete preuzeti ovdje

   

  Studentska kartica više...

  Studentska kartica

  Saznajte više o ovoj kartici

  • Šta je studentska kartica?
  • Kako se dobija?
  • Ko ima pravo na studentsku karticu?
  • Gdje se može izvaditi?
  • Čemu služi studentska kartica?

   

  Vodič za slobodan pristup informacijama

   

  Smještajni kapaciteti

  Plavi dvor

  Studentski dom

  I Faza

  Novi studentski dom

  II Faza

  Studentski dom

  Stari dom

  Studentski dom

  Djački paviljon

  Učenički dom