Promjena boje

Smještajni kapaciteti se stalno renoviraju, vodeći računa o kvalitetu života studenata i učenika
Radna atmosfera i neophodna tišina u čitaonicama garantuju uspjeh na ispitima
Svakodnevna ishrana prilagodjena studentskom džepu
Nezaobilazni dio studentskog života, druženje i upoznavanje novi ljudi

Jelovnik Sep 2017 pogledajte...

Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2017/2018. godinupogledajte...

Internet u Novom studentskom domu 11 Sep 2017

Kafeterija Novi dom

Zaključno sa 1. Septembrom izvršena je instalacija i pustena je u rad visoko performantna bezična internet infrastruktura u II fazi Novog studenskog doma. Ovakvom vrstom konekcije su već pokriveni studentski restorani, sve čitaonice kao i recepcija I faze Novog studentskog doma.

Opširnije

 

Kafeterija Novi i Stari dom 03 Sep 2017

Kafeterija Novi dom

U novim objektima bogatija gastronomska ponuda za učenike i studente.

Opširnije

 

MOMCI, HVALA VAM ŠTO STE PRVI ZAPJEVALI! 23 Avg 2017

website

I ove godine JU Dom učenika i studenata je bila domaćin učesnicima Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina koje je održano od 10.do 21. avgusta u Podgorici.
Oko 250 igrača, trenera i ostalih saradnika iz 16 zemalja Evrope je zajedno sa radnicima JU svakodnevno i u izuzetnoj saradnji, a uz posebne zahtjeve i nacine ishrane planirala i na zadovoljstvo svih učesnika realizovala do kraja ove aktivnosti.
Ovo nije prvi put da JU organizuje ovakve aktivnosti, već je na osnovu ranije uspješno organizovanih manifestacija za igrače do 20 godina, Svjetska košarkaška organizacija (FIBA) i Košarkaški savez Crne Gore su odredili našu JU za jednog od domaćina koja je uspješno završila sve ove aktivnosti.

Opširnije

 

Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2017/2018. godinu 22 Avg 2017DOM konkurs 2017/2018

website

Objavljen je konkurs za prijem učenika i studenata u studentske i učeničke domove, a tekst konkursa pogledajte na ovom linku.DOM konkurs 2017/2018

 

Rang lista studenata II, III, IV, V i VI godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2016/2017. 26 Okt 2016Više...

Preuzmite rang listu u PDF-u26. oktobar 2016. godine
Komisija za raspodjelu

 

Bodovna lista studenata II, III, IV, V i VI godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2016/2017. 14 Okt 2016Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u14. oktobar 2016. godine
Komisija za raspodjelu

 

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA II, III, IV, V i VI GODINE STUDIJA 07 Okt 2016

Obavještavaju se studenti II, III, IV, V i VI godine studija koji su predali nepotpunu dokumentaciju za smještaj u studentski dom za studijsku 2016/17. godinu, da dopunu dokumentacije mogu izvršiti do četvrtka, 13. oktobra 2016. godine.

Dokumenta za dopunu potrebno je predati u objektu „Plavi dvor“, kancelarija za prijem dokumenata, u vremenu od 9 do 15 sati.

07. Oktobar 2016. godine
Komisija za raspodjelu

 

Rang lista studenata I godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2016/2017. 21 Sep 2016Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u21. septembar 2016. godine
Komisija za raspodjelu

 

Bodovna lista studenata I godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2016/2017. 14 Sep 2016Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u14. septembar 2016. godine
Komisija za raspodjelu

 

Rang lista studenta II, III, IV, V i VI godine koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima za školsku 2015/2016


Preuzmite rang listu u PDF-uOBAVJEŠTENJE:

Pravo na smještaj u objektima Studentskog doma u Podgorici, ostvarili su:

U objektu Novog studentskog doma Podgorica biće smješteni studenti od 1 - 260 mjesta sa rang liste.
U objektima I Faza i Plavi dvor biće smješteni studenti od 261 do 623 mjesta sa rang liste
U objektu II Faze biće smješteni studenti od 624. - 998. mjesta sa rang liste
Studenti, koji su nezadovoljni odlukom Komisije, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Doma, u roku od tri dana od dan objavljivanja rezultata raspodjele na internet stranici Doma, odnosno od 14. - 16. oktobra 2015. godine, u kancelariji gdje su predali prijavu.

Zahtjev za zadržavanje soba, studenti mogu podnijeti od 19. - 29. oktobra 2015. godine, na recepcijama objekata u kojima su ostvarili pravo na smještaj.
Zahtjev za zamjenu mjesta, studenti mogu podnijeti od 19. - 30. oktobra 2015. godine, od 12 do 14 časova, kod upravnice I Faze.
Zaduženje mjesta, studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u dom u studijskoj 2015/2016. godini, mogu izvršiti do 4. novembra 2015. godine. Ukoliko se student ne zaduži u navedenom roku, smatraće se nezainteresovanim za smještaj, iz tog razloga biće mu oduzeto pravo na smještaj za studijsku 2015/2016. godinu
13. oktobar 2015. godine
Komisija za raspodjelu

Uputstvo o postupku zaduzenja 05 Okt 2015Više...

Upotstvo o postupku zaduzenjaOBAVJEŠTENJE:

Uputstvo postupku zaduzenja mozete preuzeti nalinku iznad.

05. oktobar 2015. godine
Komisija za raspodjelu

Rang lista studenata I godine studija koji su ostvarili pravo na smještaj u Domovima za 2015/2016. godinu. 17 Sep 2015Više...

Preuzmite rang listu u PDF-uOBAVJEŠTENJE:

Pravo na smještaj u objektima studentskog doma u Podgorici, ostvarili su:
U objektu Novog studentskog doma biće smješteni studenti od 1 - 128. mjesta na rang listi.
U objektu I Faze J.U. "Dom učenika i studenata" biće smješteni studenti od 129. - 149. mjesta na rang listi.
U objektu II Faze J.U. "Dom učenika i studenata" biće smješteni studenti od 150. - 260. mjesta na rang listi.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u domu, u skladu sa članom 8, stav 2, Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishrane u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza ("Sl. List RCG", broj 12/07, "Sl. List CG" br. 25/11, 54/11, 39/15) i Konkursom za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2015/2016. godinu, u objektu Starog studentskog doma J.U. "Dom učenika i studenata" Podgorica.

Studenti koji su nezadovoljni odlukom Komisije, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Doma, od 17.do 21. septembra 2015. godine od 09:00h do 15:00h u kancelarijama gdje su predali prijavu (Plavi dvor).

Zahtjev za zamjenu mjesta, studenti mogu podnijeti od 21.septembra do 02.oktobra 2015. godine od 12:00h do 14:00h kod Upravnice prve faze J.U. "Dom učenika i studenata" Podgorica.
Zahtjev za zaduženje mjesta, studenti mogu podnijeti do 07.oktobra 2015. godine od 10:00h do 13:00h na recepcijama objekata u kojima su ostvarili pravo na smještaj.
Ukoliko se student ne zaduži u navedenom roku, smatraće se nezainteresovanim za smještaj, iz tog razloga biće mu oduzeto pravo na smještaj za studijsku 2015./2016. godinu.
17. septembar 2015. godine
Komisija za raspodjelu

Bodovna lista studenata I godine studija koji su konkurisali smještaj u Domovima za 2015/2016. godinu 09 Sep 2015Više...

Preuzmite listu u PDF-uOBAVJEŠTENJE:

Dopunu dokumentacije i podnošenje prigovora na bodovnu listu, studenti mogu dostaviti u roku od 3 dana od dana objavljivanja spiskova, odnosno od 10. - 14. septembra 2015. godine, u kancelariji gdje su predali dokumenta.

09. septembar 2015. godine
Komisija za raspodjelu

SAOPŠTENJE: SANIRANE POSLEDICE POŽARA U I FAZI STUDENTSKOG DOMA U PODGORICI 14. februar 2014.Više...

Povodom požara koji se desio 9.februara 2014 godine u 23.00časa kod okna lifta u sjevernom krilu paviljona I faze, kolegijum ove ustanove obavještava javnost o slijedećem:...

Uputstvo o postupku zaduženja/razduženja 10 oktobar 2013Više...

Obavještavaju se studenti Univetziteta Crne Gore koji su u školskoj 2013/14 godini ostvarili pravo na smještaj u J U Dom učenika i studenata – Podgorica, da zaduženje za studente koji prvi put upisuju neki od studijskih programa počinje dana 25.09.2013 god kod nadležnih komisija u svim smještajnim objektima Doma, a zaduženje za studente starijih godina vršit će se nakon objavljivanja konačnih spiskova studenata koji su dobili pravo smještaja u Domu, i isto će se obavljati svakog radnog dana u vremenskom periodu od 10 – 13 h kod zato nadležnih komisija u svakom objektu posebno...

Etički kodeks 15 Mart 2013Više...

Na osnovu člana 31 b stav 1 tačka 7 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list CG", br. 45/10 i 45/11) i člana 15 statuta Upravnog odbora JU Dom učenika i studenata Podgorica usvojen je etički kodeks

Studentska kartica više...

Studentska kartica

Saznajte više o ovoj kartici

  • Šta je studentska kartica?
  • Kako se dobija?
  • Ko ima pravo na studentsku karticu?
  • Gdje se može izvaditi?
  • Čemu služi studentska kartica?

Vodič za slobodan pristup informacijama

 

Smještajni kapaciteti

Plavi dvor

Studentski dom

I Faza

Novi studentski dom

II Faza

Studentski dom

Stari dom

Studentski dom

Djački paviljon

Učenički dom

 
  • Radoslav Jovanović

    Nigdje kao u studentskom domu mlad čovjek nije tako direktno suočen sa svojom slobodom. To su godine kada sloboda više predstavlja cilj za koji se treba boriti, prostor koji treba osvojiti, nego mogućnost koja se odmah može realizovati. Studentski dom tu mogućnost pruža. Dobrodošli!

    Direktor, JU Dom učenika i studenata u Podgorici